راهنمای نویسندگان

به منظور ارسال و پذیرش مقاله در فصلنامه علمی– تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت، توجه به مراحل زیر ضروری می باشد:


1- داشتن رایانامه بومی (رایانامه ثبت شده در سرویس های خدمات پست الکترونیکی داخل کشور و یا متعلق به دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی، سازمان ها و نظایر آن)
2- ثبت نام در سامانه و مراجعه به آدرس تارنمای نشریات علمی ناجا (Journals.Police.ir)
3- فعال سازی کاربری خود به وسیله سامانه در رایانامه معرفی شده از سوی شما
4- تکمیل اطلاعات شخصی در سامانه پس از تایید و فعال سازی کاربری خود
5- ارسال مقاله برای نشریه مورد نظر (فصلنامه علمی– تخصصی دانش انتظامی پلیس پایتخت) برابر راهنمای ثبت اطلاعات مقاله
6- توجه به پیام های سامانه به وسیله رایانامه یا پیامک برای شما از روند فرایند ارزیابی و پذیرش مقاله
7- تعامل و همکاری لازم در فرایندهای پیش بینی شده

 

در صورت نیاز به هماهنگی بیشتر از طریق شماره تلفن های 21861667 و یا پست الکترونیکی (research.fateb@police.ir) اقدام فرمایید.

ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات موجب امتنان خواهد بود.