درباره نشریه

فصلنامه دانش انتظامی پلیس پایتخت با هدف تولید زیر ساخت های علمی برای مأموریت های پلیس پایتخت و ایجاد بستری مناسب برای نهادینه سازی مفهوم انضباط اجتماعی که از مهم ترین کار ویژه های پلیس می باشد فعالیت خود را از تابستان 1387 با اخذ مجوز از سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا آغاز نموده است. لذا در این راستا از تمامی محققین و پژوهشگران محترم که در این زمینه صاحب  تخصص می باشند دعوت می گردد تا مقالات خود را که حاصل پژوهش های علمی می باشد برای دبیرخانه فصلنامه ارسال نمایند.