دوره و شماره: دوره 1399، شماره 47، زمستان 1399، صفحه 1-164 
3. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیماری کرونا بر گروههای محروم

صفحه 71-94

سلمان قادری؛ معصومه دشت آبادی؛ مریم حاتمی کیا؛ نعمت الله ناروقه


4. خوانش انتقادی مصادیق ترور در منابع فقهی

صفحه 95-118

محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی؛ محمدعلی عزتی بهلولی


5. بررسی علل و عوامل وقوع قتل و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی در شهر تهران

صفحه 119-132

مراد مرادی؛ سیامک محمدی؛ الهام ناصری؛ لیلا پنجه حیدری