دوره و شماره: دوره 1399، شماره 44، بهار 1399، صفحه 1-145 

مقاله پژوهشی

1. بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی

صفحه 9-28

حسین رحیمی؛ زهرا صفوی


3. مسئولیت مدنی ضابطان عام (پلیس) در نقض الزام‌های حقوق بشری

صفحه 51-82

محمد قلی‌زاده سلطان‌آبادی؛ محمدعلی عزتی بهلولی