نظم و امنیت هم‌راستا با تحول پلیس از زمان امام علی(علیه‌السلام) تاکنون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی

3 عضو علمی

چکیده

زمینه وهدف: اسلام از زمان پیامبر(صلی‌الله) تاکنون حوادث پرفرازونشیبی را به سبب ایجاد امنیت، طی نموده است؛ برای حفظ این آرامش و امنیتِ داخلی نیازمند به یک مجموعة امین، مقتدر و منظم بوده که این مهم در اوایل تشکیل حکومت اسلامی به‌صورت خودجوش و به‌دوراز منافع مالی بود که هم‌زمان با گسترش سرحدات و همچنین باتوجه به جنگ‌های متعدد از غنائم جنگی بهره می‌جستند ولی هنوز نظم و قاعدة خاصی را دنبال نمی‌کردند. نظم خاصی که به‌صورت نوشتن اسامی داوطلبان شروع شد از زمان امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام) بانام (شرطه‌الخمیس) سپاهی ویژه از افراد تحت فرمان مولا علی(علیه‌السلام) بودند که برای نخستین‌بار در اسلام و به هنگام حضورشان در عراق شکل گرفت. آنان باتوجه به تعهد و جایگاه خود، هماره در خدمت امام بودند و در جنگ‌ها نیز نقش پیش‌قراولان لشکر را داشتند.
روش تحقیق: روش توصیفی با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و تلاش گردیده به سؤال‌هایی نظیر مفهوم امنیت در اسلام، نقش سازمان‌های امنیتی در تأمین نظم و امنیت جوامع اسلامی پرداخته شود.
یافته و نتیجه‌گیری: سازمان‌هایی که برقرار کنندة امنیت در جامعه هستند و کارکنان آن خود را سرباز اسلام می‌شمارند باید ساختارشان مطابق و در راستای ارز‌ش‌های دینی باشد و هرچه می‌گذرد با تخصصی شدن این سازمان‌ها و تعدد جرائم نباید از اصل و شالودة سپاهی که در زمان امام علی(علیه‌السلام) بوده فاصله بگیرند؛ پس می‌بایست باتوجه به سابقة 1400 سالة پشت‌سر، ایجاد حس مسئولیت‌پذیری در کارکنان و بهره‌گیری از رهنمودهای داهیانة مقام معظم رهبری(دام‌ظله‌العالی) بیش از گذشته از دشمنان اسلام و سایر کشورها پیشی بگیریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Order and security in line with the evolution of the police since the time of Imam Ali (as)

نویسندگان [English]

  • Reza Talaie 1
  • khosro habibi 2
  • Reza ghafari 3
1 Faculty member of NAJA Institute of Law Enforcement and Social Studies
2 Master of Law Enforcement Command and Management
3 Scientific member
چکیده [English]

Background and Aim: Islam has gone through ups and downs since the time of the Prophet (peace be upon him) due to the creation of security; In order to maintain this peace and internal security, a trustworthy, powerful and orderly group was needed, which was important in the early days of the Islamic government spontaneously and far from financial interests. They did not follow a specific order. The special order that began by writing the names of the volunteers from the time of Amir al-Mu'minin Ali (pbuh) was called (the condition of al-Khamis) a special army of people under the command of Mawla Ali (pbuh) who It was formed for the first time in Islam during their presence in Iraq. Due to their commitment and position, they were always in the service of the Imam and played the role of the vanguard of the army in wars.
Findings and Conclusions: Organizations that establish security in society and its employees consider themselves soldiers of Islam should be structured in accordance with religious values ​​and whatever happens with the specialization of these organizations and the number of crimes should not be the basis of the army in the time of Imam. Ali was to distance themselves; Therefore, given the 1400-year history of the past, creating a sense of responsibility in the staff and taking advantage of the wise instructions of the Supreme Leader, we must surpass the enemies of Islam and other countries more than before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Security Organizations
  • History of Islam
  • Transformation
  • Order