بررسی علل و عوامل وقوع قتل و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 ناجا

چکیده

اقدام به قتل به عنوان یکی از حادترین انواع بزه و جرم و به عنوان یکی از گناهان بزرگ در اسلام می‌باشد. قتل پیامدهای گوناگونی برای خانواده ها به همره دارد، قتل و علل منجر به ارتکاب چنین عملی از عوامل اجتماعی مهم و تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی می باشد. شهر تهران به عنوان پایتخت و شرایط و موقعیت ژئو پلتیکی خاص خود در معرض این آسیب قرار دارد. لذا هدف از انجام این تحقیق، بررسی علل و عوامل وقوع قتل و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی در شهر تهران می باشد. در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده که این امر به وسیله استفاده از تهیه پرسشنامه همراه با مصاحبه (با محکومین به قتل ) جهت جمع آوری اطلاعات از پاسخگویان می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در بررسی آمار،بیشترین مورد فوت مشکوک 232 مورد بوده وکمترین مورد نیابت قضایی بوده وقتل عمد 153 مورد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

;;بررسی علل و عوامل وقوع قتل و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی در شهر تهران

نویسندگان [English]

  • morad moradi 1
  • siamak mohammadi 1
  • elham naseri 2
  • leyla panje heidari 1
1 expert
2 naja
چکیده [English]

اقدام به قتل به عنوان یکی از حادترین انواع بزه و جرم و به عنوان یکی از گناهان بزرگ در اسلام می‌باشد. قتل پیامدهای گوناگونی برای خانواده ها به همره دارد، قتل و علل منجر به ارتکاب چنین عملی از عوامل اجتماعی مهم و تأثیرگذار بر امنیت اجتماعی می باشد. شهر تهران به عنوان پایتخت و شرایط و موقعیت ژئو پلتیکی خاص خود در معرض این آسیب قرار دارد. لذا هدف از انجام این تحقیق، بررسی علل و عوامل وقوع قتل و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی در شهر تهران می باشد. در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده که این امر به وسیله استفاده از تهیه پرسشنامه همراه با مصاحبه (با محکومین به قتل ) جهت جمع آوری اطلاعات از پاسخگویان می‌باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در بررسی آمار،بیشترین مورد فوت مشکوک 232 مورد بوده وکمترین مورد نیابت قضایی بوده وقتل عمد 153 مورد بوده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • قتل
  • امنیت اجتماعی
  • شهر تهران