خوانش انتقادی مصادیق ترور در منابع فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات

2 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

زمینه و هدف: اقدام‌های خشونت‌آمیز و ضدبشری، خطری جدی برای سعادت انسان‌هاست. یکی از مواردی که می‌تواند در ذیل اقدام‌های خشونت‌آمیز و مجرمانه، رخ دهد، ترور. است. ترور، پدیده‌ای است که با اغراض مختلف در کشورها نمود یافته است. این اقدام که بیشتر با هدف سیاسی صورت می‌گیرد دارای تبعات نامطلوبی برای کشورهاست. دین مبین اسلام با تقبیح هر اقدامی که آسیب و صدمه‌ای را به‌دنبال داشته است، دارای غنی‌ترین منبع حاوی ممنوعیت این اقدام‌هاست. با وجود اینکه در منابع فقهی، اصالتا نمی‌توان برای ترور، سمه‌ای را یافت برخی با ابتناء به فقه، سعی در تبیین این نکته دارند که ترور مستند به تاریخ اسلامی است و برخی اقدام‌ها را مانند اغتیال.، تمالو.، ارهاب.، فتک. و... را از مصادیق ترور در فقه می‌دانند و معتقدند که برخی روایات و حوادث تاریخ اسلام، مؤید این نکته است که ترور را می‌توان با دیدگاه فقهی نگریست. هدف از نگارش این مقاله قرائتی انتقادی از این نگرش است. هدف از نگارش این مقاله ، ابتدا مطالعه مفاهیمی است که به عنوان نهاد مشابه و متجانس در فقه به عنوان ترور معرفی شده اند و سپس تبیین انتقادات وارده بر اتصال مفاهیم مورد اشاره در این نوشتار به ترور فقهی است.
روش‌شناسی:‌ در این پژوهش، روش تحقیق از لحاظ هدف توسعه‌ای و از نظر روش، کیفی- تحلیلی و داده‌های مربوط از طریق اسنادی گردآوری شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این نوشتار مؤید این امر است که ترور. فاقد سمه‌ای فقهی است و نمی‌توان مصادیق معنون را ترور نامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical reading of instances of assassination in jurisprudential sources

نویسندگان [English]

  • mohammad gholizadeh soltan-Abadi 1
  • mohammad ali ezati bohlooli 2
1 manajment
2 naja
چکیده [English]

Violent and anti-human activities are a serious threat to human well-being. Assassination is one of the things that can be considered as a violent and criminal act. Terrorism is a phenomenon that has been appeared in different countries for different purposes. This action, which is mostly done by a political goal, has adverse consequences for the countries. The Islamic religion denounces any action that has caused injury and has the richest source forbidding these actions. In spite of the fact that in jurisprudential sources originally cannot be titled for terror, some scholars based on jurisprudence try to explain that assassination is documented in Islamic history, and consider some actions such as participation in the crime, the creation of horror, assassination and so on as examples of assassination in jurisprudence and believe that some of the traditions and events of Islamic history confirm the point that assassination can be viewed with a jurisprudential view. This paper aims to have a critical reading regarding this attitude. The findings of this paper confirm that the assassination is not titled in religious jurisprudence, and the above-mentioned examples cannot be called terror.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terror
  • Deceit
  • Crime Participation
  • terrorism