پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیماری کرونا بر گروههای محروم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

3 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و استاد دانشگاه

چکیده

امروزه عوامل تهدید کننده سلامت مردم در جهان رشد قابل توجهی داشته است و ابزار و امکانات انسان‌ها برای مواجه با ‏نسل جدید این مخاطرات در حال کاهش است. بسیاری از جوامع انسانی نظیر جامعة ما از یک جامعه کم خطر به سمت ‏یک جامعه پر خطر در حال حرکت هستیم؛ این موضوع ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم و موثر را جهت کنترل و کاهش ‏تاثیرات این بحران‌ها را بیش از گذشته دارای اهمیت می‌سازد.روش پژوهش: ابزار و روش جمع آوری اطلاعات: روش انجام این پژوهش کیفی است و از مطالعه میدانی برای بررسی و ‏تحلیل اطلاعات استفاده شده است. در این تحقیق از تکنیک‌هایی نظیر مشاهده مستقیم، مشارکت فعال، یادداشت ‏برداری، مصاحبه میدانی با و استفاده گردید. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل 2 گروه: 1- مطلعین محلات ( نظیر ‏مدیران محله، اعضای شورایاری، مدیران سازمان‌های غیردولتی نظیر خیریه‌ها و کلینیک‌های مددکاری اجتماعی، مردم ‏محلی) و 2-گروههای آسیب‌دیده (محروم) شهر ری (شامل اتباع کشورهای افغانستان، پاکستان و عراق،کودکان کار و ‏خیابان، زنان سرپرست خانوار، افراد کارتن خواب، سوء مصرف کنندگان مواد، متکدیان،کارگران و خانواده‌های کم درآمد) ‏بوده است. مکان جمع آوری اطلاعات نیز ‏محلات شهر ری ( نظیر نفرآباد، 13 آبان، صفائیه، جوانمرد قصاب)، روستاها و شهرک‌های اطراف آن نظیر (گلستان، ‏قلعه‌گبری،کوره‌های آجرپزی روستای محمودآباد، دولتخواه)، امین آباد و ... می‌باشد. تحلیل این داده‌ها بر اساس گفت و‌گو ‏با گروههای یاد شده با استفاده از کدگذاری بوده است.‏یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که گروههای محروم و حاشیه نشین جامعه با شروع و تشدید بیماری کرونا دچار فقر ‏مزمن شده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Social and Economic effect of Corona in Deprived Groups

نویسندگان [English]

  • salman ghaderi
  • Masoumeh Dashtabadi‎ 1
  • maryam hatamikia 2
  • nematolla narogheh 3
1 Counseling Center of Iran University of Science and Technology
2 Master of Management and Educational Planning
3 Doctor of Criminal Law and Criminology and University Professor
چکیده [English]

of health threats in the world makes your attention to human tools and facilities to create with the ‎new generation of this audience is decreasing. More than human societies, our comprehensive ‎theory is that we are moving from a low-risk society to a dangerous one; This issue is the need to ‎make important and effective decisions to control and reduce the impact of these crises more than ‎ever before, which has other needsData collection tool and method: The research method is qualitative and field study has been used ‎to review and analyze the information. In this research, the theory of direct observation theory, ‎active participation, note-taking, field interview should be used. Participants in this study include ‎‏2‏‎ ‎groups: ‎‏1‏‎- Information places (neighborhood management theory, council members, ‎management of NGOs, charity clinics and social work clinics, local people) and ‎‏2‏‎ injury groups ‎‎(deprived) in Rey (Including leaflets from Afghanistan, Pakistan and Iraq, working and street ‎children, women heads of households, sleeping bags, drug paraphernalia, beggars, workers and ‎their low-income families). Nafarabad, ‎‏13‏‎ Aban, Safaieh, ‎JavanmardQassab), villages and settlements in case of theory (Golestan, QalehGabri, brick kilns of ‎Mahmudabad village, Dolatkhah), Aminabad, etc. Is. The analysis of this data is based on ‎conversations with groups that have been coded using‏.‏‎: The findings of this study show that deprived and marginalized groups in society have become ‎chronic from poverty with the onset and exacerbation of coronary heart disease

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginalized groups
  • Corona disease
  • Social Violence
  • Class gap
  • Super crisis