کلیدواژه‌ها = امنیت
تعداد مقالات: 20
1. نظم و امنیت هم‌راستا با تحول پلیس از زمان امام علی(علیه‌السلام) تاکنون

دوره 1399، شماره 47، زمستان 1399، صفحه 133-164

رضا طلایی؛ خسرو حبیبی؛ رضا غفاری


4. بررسی تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر احساس امنیت شهروندان شهرتهران

دوره 1397، شماره 36، بهار 1397، صفحه 98-125

جعفر رجبلو؛ رسول صفرآهنگ؛ محمد علی فاطمی


7. تحلیل رفتار جغرافیایی سیاسی )ژئوپلیتیکی( امنیت در جغرافیای سیاسی شهر با محوریت پلیس

دوره 1395، شماره 29، تابستان 1395، صفحه 25-36

نعمت اله ناروقه؛ نرجس سادات حسینی نصرآبادی


8. تأثیر گشت های انتظامی یگان امداد بر احساس امنیت شهروندان تهران بزرگ

دوره 1395، شماره 28، بهار 1395، صفحه 9-25

احمد نگهبان؛ امیر فلاح نژاد مجرد


9. سامانة هوشمند بین خودرویی و نقش آن در )VANET( مأموریت های ناجا

دوره 1395، شماره 28، بهار 1395، صفحه 26-36

علی رستگار؛ محمود محمدی


10. نظارت اجتماعی پلیس و نظم و امنیت اجتماعی

دوره 1395، شماره 28، بهار 1395، صفحه 49-68

فریبا شایگان


11. نقش سرمایة اجتماعی در امنیت محلات شهر تهران

دوره 1395، شماره 28، بهار 1395، صفحه 69-86

محمد رضا شرفی


12. بررسی تأثیر ارکان سبک زندگی اسلامی تابع وحی بر احساس امنیت خانواد ههای ایرانی )مطالعۀ موردی خانواده های پایتخت(

دوره 1394، شماره 26، پاییز 1394، صفحه 9-31

مجتبی ستوده گندشمین؛ رقیه دیندار بوسجین؛ سید محمد حسینی


15. نقش رسانه ها در امنیت اجتماعی

دوره 1394، شماره 24، بهار 1394، صفحه 115-134

فرحناز مصطفوی کهنگی


16. امنیت اجتماعی در شهر

دوره 1393، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 33-49

سامان حیدری؛ پرویز آقایی


17. ارتباط توسعه؛ گردشگری و امنیت با تآکید بر نقش نهادهای امنیتی و انتظامی

دوره 1393، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 97-115

سوران منوچهری؛ دانا منوچهری


19. اثربخشی اجرای طرح انضباط اجتماعی و رابطه آن با رضایت‌مندی مردم (منطقه 3 شهر تهران)

دوره 1392، شماره 16، بهار 1392، صفحه 1-34

بهمن کارگر؛ عبداله مجیدی؛ عبدالرحمن میرزاخانی


20. در آمدی نظری به مسئله امنیت ملی در جهان کنونی

دوره 1388، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 35-60

علیرضا وطن‌پور